Nyheter & Events

19.05.2021Årsmøte 2021

Årsmøte i Norsk-Islandske Handelskammer avholdes onsdag den 2. juni, 2021 i Borgartún 35 kl. 9.00-10.00.

28.10.2020Årsmøte 26.11.2020

Årsmøte i Norsk Islandske Handelskammer avholdes den 26.11.2020, kl. 11:00 (IS tid) på TEAMS

22.10.2020Generalforsamling er utsett

Styret har besluttet å utsette generalforsamling som skulle vært avholdt i dag, 22. oktober kl. 12:00 islandsk tid, grunnet uforutsette årsaker.

22.09.2020Årsmøte

Årsmøte i Norsk Islandske Handelskammer avholdes den 22.  oktober, kl. 12:00 IS tid på TEAMS.

20.05.2019På finanskrisens slagmark

På finanskrisens slagmark den 27. maí kl. 16:00 på Ærverdige Hotel Bristol. Svein Haralds bok, På finanskrises slagmark, gis ut i Norge den 28. mai, i en versjon hvor islandske, internasjonale og norske historier flettes sammen. Den islandske utgaven kommer i september, og da med flere islandske funn og lærdommer. Boka summerer også opp verden i 2019. Hvilke ubalanser finnes og hvordan bør en investor eller bedriftsleder tenke om kriser?