┼rsm°te i Norsk Islandske Handelskammer

 

Agenda for årsmøtet

 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden, valg av møteleder og referent
 2. Styrets årsberetning
 3. Årsregnskap
 4. Vedtektsendringer
 5. Valg av styret, styreleder og nestleder
 6. Valg av to revisorer
 7. Bestemmelse om medlemskontingent
 8. Andre saker

  Registrering til årsmmøtelede er her
  Mvh,
  Styret