Tilmelding til ňrsm°te i Norsk Islandske Handelskammeret

Kjære medlemmer

Det inviteres til årsmøte i Norsk Islandske Handelskammeret den 23. mai 2018 i Oslo kl 15.00 Bygdøy, Langviksveien 6


Årsmøte

Hermann Ingólfsson,  ambassadør
Kort situasjonsbeskrivelse i lsland

Björk Þórhallsdóttir, kunstner
Tourism in Iceland

Agenda for årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden, valg av møteleder og referent
  2.  Styrets årsberetning
  3. Årsregnskap
  4. Vedtektsendringer
  5. Valg av styret, styreleder og nestleder
  6. Valg av to revisorer
  7. Bestemmelse om medlemskontingent
  8. Andre saker

Venligst register på årsmøtet er

Mvh,
Styret