Om oss

Norsk-Islandsk Handelskammer

Foreningens formål er å bidra til økt handel og økonomisk samarbeid mellom landene. Foreningen søker å samarbeide med de parter i Norge og Island som jobber med tilsvarende prosjekter. For å oppnå disse målene organiseres det informasjonsmøter og konferanser, hvor det gis opplysninger om landenes næringsliv, investerings- og handelsmuligheter.

Foreningen søker i tillegg å verne om medlemmenes interesser overfor norske og islandske myndigheter.

Det norsk-islandske handelskammer ble opprettet den 8. Mars 2011.

Sentrale prosjekter
Handelskammeret organiserer møter og konferanser som omhandler saker i forbindelse med handel mellom Norge og Island.

Handelskammerets virksomhet tar sikte på å styrke handelsforbindelsen og øke handelen mellom landene. Til dette formål bistår NIH ved planlegging av møter og bedriftsbesøk mellom landene.

NIH har også som formål å vokte Norge og Island sitt ordspor i hvert land for seg, og vektlegger godt samarbeid med Den islandske ambassade i Norge og Den norske ambassade på Island. 


Styret

Einar Benedikt Sigurðsson, Tjarnargatan - Formann

Styremedlemmer på Island:
Arnar Kári Hallgrímsson, Efla
Grétar Elías Finnsson, Laxar ehf.
Hallgrímur Þór Sigurðsson, Arkþing Nordic ehf.
Lýður Þór Þorgeirsson, Arion banki
Þóra Tómasdóttir, Advania

Styremedlemmer i Norge:
Steinunn K. Þórðardóttir, Acton Capital - Nestleder
Bjørn Tore Larsen, Icelandair
Guðmundur Einarsson, Viljeve AS
Lára Konráðsdóttir, Eimskip